Site is Temporarily Closed for Construction

מצטערים, האתר לא זמין יותר.

במשך 3 שנים הבאנו והנגשנו לכם בהתנדבות מידע חשוב, קידמנו עסקים מקומיים, מיזמי התנדבות, פעילויות קהילתיות, טלפונים חשובים וקשר אל ועד הישוב.

תודה שהייתם איתנו (: